مرور رده

چسب سنگ

چسب سنگ آنتیک در این مجموعه تولید می شود و می توانید از چسب کاشی و سرامیک مخصوص سنگ هر نوع سنگی را در ابعاد بزرگ و کوچک بچسبانید. چسب تولید شده از بهترین رزین در ساختار آن استفاده شده است که قدرت نگهداری اجسام سنگین را دارد.