مشاوره و فروش

بهترین محصولات چسب های ساختمانی

  • چسب خمیری
  • چسب پودری
  • چسب بتن
  • چسب آب بندی
  • چسب بندکشی

لیست محصولات

نام محصولتوضیحاتنوع بسته بندیوضعیتقیمت
چسب پودریسفید20موجودتماس بگیرید
چسب پودریخاکستری20موجودتماس بگیرید
چسب خمیریسفید12.5موجودتماس بگیرید
چسب بتنسفید8موجودتماس بگیرید
چسب آب بندیسفید4موجودتماس بگیرید
پودر بندکشیرنگی5موجودتماس بگیرید
پودر بندکشیغیر رنگی5موجودتماس بگیرید
چسب عایق دوجزئیسفید30موجودتماس بگیرید

مدیریت مجموعه دکاردن

شماره تماس: 09120041863