مرور برچسب

قیمت چسب آب بندی

قیمت چسب آب بندی بالا است زیرا از رزین درست شده است که این ماده گران قیمت می باشد و حکم عایق را برای سطوح مختلف دارد می توانید از چسب آب گریز آب بندی استفاده کنید تا سطوح مرطوب مثل استخر ها و یا فضایهای مرتبط با آب در داخل ساختمان را با این ماده نفوذ ناپذیر کنید.