مرور رده

چسب پرسلان

چسب پرسلان از چسب های بسیار مناسب در ساخت و ساز است. امروزه استفاده از سرامیک پرسلان بسیار رایج شده است که باید این نوع سرامیک را با استفاده از چسب پرسلان بچسبانید.