مرور برچسب

قیمت چسب پودری

قیمت چسب پودری ارزان و مناسب برای نصب هر نوع سرامیک کف و دیوار می توانید خرید کنید. این چسب محدودیت نداشته و می توانید در زمان کوتاه بیشترین چسب را از این شرکت تهیه کنید. چسب کاشی و سرامیک ایرانی به دلیل وجود منابع اولیه در داخل کشور ارزانتر از کشورهای دیگر می باشد.