مرور برچسب

فروش چسب خمیری

فروش چسب خمیری در این مرکز امکان دارد و می توانید انواع چسب خمیری را از برندهای معروف از ما خرید کنید. چسب کاشی و سرامیک خمیری در تهران تولید می شود و به سراسر ایران ارسال می شود. البته چسب کاشی به آسیا هم صادر می شود و کشورهای زیادی وارد کننده این محصول هستند.