مرور برچسب

تولید چسب خمیری

تولید چسب خمیری در بسته بندی 12.5 و 5 کیلویی انجام می شود و بیشترین فروش برای چسب خمیری است که برای چسباندن کاشی دیوار روی سطح گچی و بتنی کارایی دارد و می توانید انواع کاشی را با استفاده از آن نصب کنید و تمام تلاش ما عرضه بهترین ها می باشد.